[INSCRIPCIONES] LA CONDENA DE KEAKRON

REQUISITS PER JUGAR A LA CAMPANYA

Els Jugadors

 • Ser soci del club Kekstealer.
 • Un jugador pot jugar partides de campanya amb el seu exèrcit contra jugadors que no siguin del club. Els exèrcits d’aquests jugadors comptaran com exèrcits neutrals.
 • Els jugadors hauran d’informar dels resultats de les seves partides amb fotos, vídeos o un mini informe de batalla. Hauran d’indicar el resultat de la partida. (això ho poden fer enviant un correu a kekstealer.cult@gmail.com)

Els exèrcits de campanya

 • Cada jugador haurà de jugar amb un exèrcit de campanya. Ha de ser un exèrcit d’una facció “Codex” encara que no disposi de codex (exemple:Ynnari, Genestealer Cults, Inquisició…). Podran jugar amb vàries faccions pero puntuaran per separat. Es recomanar no començar amb dos de cop.
 • Els jugadors poden usar destacaments aliats de forma puntual (compartint una Keyword). Aquest no podrà superar un terç del valor de les llistes en punts o Puntos de Poder. (P.EJ: a 1000 punts, es poden usar com a molt 333 punts d’aliats d’una altra facció).
 • Cada jugador haurà d’elegir una emblema per el seu exèrcit juntament amb un color principal (exemple: puny vermell sobre fons blau obscur).
 • El jugador haurà d’anomenar el seu exèrcit, més enllà de les faccions o capitols tradicionals, a menys que siguin, per exemple, capítols propis. Un exèrcit de Ultramarines per exemple es podria anomenar: 3a companía de Ultramarines, Los primeros hijos de Guillman, la Cruzada Anihilatus o Vengadores de Ultramar.

Els líders

 • Cada jugador haurà de designar un líder entre els seus personatge de HQ de l’exèrcit principal, i li hauran de posar un nom, assignar un tret de Senyor de la Guerra i una relíquia, per la duració de tota la campanya. El jugador pot elegir un personatge únic sempre i quant no sigui un Amo de la Guerra que hagi estat ja elegit per un altre jugador . En el cas de personatges únics que no siguin Amo de Guerra, es podrà canviar el nom, però sempre tindrà prioritat el jugador que hagi presentat primer la seva llista i s’hagi inscrit (per exemple, un jugador que elegeixi jugar el Castelan Creed, si ja està elegit per un altre jugador, podrà jugar-lo però posant-li un altre nom.
 • Es obligatori que el Líder o senyor de la guerra estigui pintat (encara que sigui amb un nivell bàsic). Es disposa d’un mes per pintar el Senyor de la Guerra des de l’inici de la campanya, al Setembre, si aquest no està pintat.
 • No és obligatori jugar el Senyor de la Guerra, però si un jugador no juga amb el seu i utilitza un altre HQ aquest no podrà disposar de trets de Senyor de la Guerra ni usar relíquies.
 • Quan un jugador obtingui 5 punts de supremacia (conquerint localitzacions), podrà nomenar un lloctinent, dels personatges o HQ ja elegits en el seu exèrcit de campanya. Haurà de posar-li un nom i un tret de senyor de la guerra. Aquest podrà actuar com a Warlord en una partida només si no hi és el Senyor de la Guerra principal (és a dir, el seu tret no tindrà efecte a menys que un estratagema ho permeti).

INSCRIPCIONS

 

*INQUISICIÓ (IMPERIUM)

Si un jugador elegeix com a exèrcit la INQUISITION, haurà d’elegir un Inquisidor com a senyor de la guerra. Qualsevol exèrcit d’Inquisició pot incloure i combinar unitats de les següents faccions de l’Índex Imperium 2:

 • Adeptus Ministorum (sense incloure l’Adepta Sororitas)
 • Adeptus Astra Telepatica
 • Militarium Tempestus
 • Militarium Auxilia
 • Aeronautica Imperialis
 • Oficio Assassinorum
 • Questor Imperialis (INDEX)

Adicionalment, segons a quin <ORDO> pertanyi l’Inquisidor, podrà disposar de les unitats dels següents codex o faccions.

 • ORDO MALLEUS: Unitats del CODEX GREY KNIGHTS
 • ORDO HERETICUS: Unitats de l’ADEPTA SORORITAS i de les SISTERS OF SILENCE
 • ORDO XENOS: Unitats del CODEX DEATHWATCH
 • SPECIALIST (NO ESPECIFICAT): Pot incloure o bé unitats del CODEX ASTRA MILITARIUM o del CODEX ADEPTUS CUSTODES

*YNNARI (AELDARI)

Si un jugador elegeix com a exèrcit els YNNARI, haurà d’elegir un dels tres personatjes Ynnari com a Senyors de la Guerra (si un altre jugador ja ha elegit un, podrà usar-los canviant el nom). Qualsevol exèrcit Ynnari pot incloure unitats Aeldari dels differents codex tal i com s’esmena en el llibre Index: Xenos 1. Com a requisit adicional, el jugador haurà d’incloure en els seus destacaments o exèrcits un CG de les següents faccions per tal de desbloquejar-ne totes les unitats disponibles:

 • Craftworld – CG: Autarch, Farseer o warlocks (totes les variants).
 • Drukhari – CG: Archon, Sucubus o Drazar.
 • Harlequins – CG: Troupe master o shadowseer.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: